Изоляционная пластина BH33T353H06 Mitsubishi Electric