Изоляционная пластина BH33T353L01 Mitsubishi Electric