Плата IPM-модуля (инвертор) R61Y03249 Mitsubishi Electric