Изоляционная пластина S70C40042 Mitsubishi Electric